RIP Etienne Van Braeckel

Langs deze weg bieden wij de familie van Etienne Van Braeckel ons diepste medeleven aan bij het abrupte, fysieke afscheid aan dit aardse bestaan.
Tijdens zijn fietstocht op weg naar zijn vader sloeg plots het noodlot toe aan het 'parksken' in zijn Bavegem.
Laat zijn minzame glimlach en blondgrijze haardos ons hem blijven herinneren!
Wij wensen zijn naaste geliefden en familie ontzettend veel moed en sterkte toe bij het verwerken van hun onmetelijk verdriet.
De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 22 oktober om 10u in de kerk van Bavegem.